Процес на обучение на преподаватели по роботика за ученици Pro Preview

Предварителна задача:

Преподавателите сами да си направят профили в платформата fllcasts.com, която е наша разработка.
Потребителското име си направете "инициал точка фамилия".
Например
a.pavlov
Изпратете потребителските си имена на ръководителя си.

Необходимо е да се абонирате за FLLCasts.com, за да достъпите това видео

Абонирай се

  • #2210
  • 01 Sep 2023

Самообучение и активно учене

Очаква се всеки преподавател да дойде на срещите с тетрадка със записки от прегледаните и изслушани учебни материали. Още по-важно е да дойде и с записани въпроси по нещата, които не са му станали ясни. Също така се окуражава да демонстрира какви въпрси са възникнали и в последствие са били отговорени от самите учебни материали.

Стъпки преди първата среща от обучителният курс

Изтеглете си програмата за програмиране - https://education.lego.com/en-us/downloads/retiredproducts/mindstorms-ev3-lab/software/
Запознайте се в подробности с първия урок за отворени врати - https://www.fllcasts.com/bg/course_sections/330
Попълнете въпросника в първа тема от курса за преподаватели - https://www.fllcasts.com/bg/courses/17-instructors-remote-training
Запознайте се с теорията от третата тема в курса за преподаватели - https://www.fllcasts.com/bg/course_sections/146
Запознайте се с методологията и елате с въпроси по първа глава от методологията - https://www.fllcasts.com/bg/course_sections/474

Следващи срещи

  1. Всяка седмица трябва да се планира среща, в която да демонстрирате решенията на задачите си от поредната тема за обучение.
  2. Попълвайте и отговори на въпросите и по една глава от методологията за обучение.

Разширение на Методологията

След като се запознаете с цялата глава Методология и попълните отговори на въпросите изслушайте и следните записи: