Въведение - Построяване на робот без инструкции

Задачата днес ще бъде да построим робот без инструкции. Както с всяка друга задача, ще я разделим на няколко по-малки задачи, като на всяка стъпка трябва да питате преподавателя Ви за съвет и мнение. Така ще сте сигурни, че сте положили здрава основа, преди да продължите със следващата задача.

 • #604
 • 13 Aug 2017

Конструирането на робота ще разделим на следните стъпки:

 1. Да закрепим мотор към брика стабилно;
 2. Да закрепим и втория мотор от другата страна по същия начин;
 3. Да сложим колела на двата мотора;
 4. Да построим трето колело на робота.

Курсове и занятия включващи този Урок

Този Урок е използван в следните курсове и занятия.

Image for Ниво Б - "Пътешествие в Космоса" - Роботика с LEGO
 • 63
 • 3:02
 • 117
Image for Построяване на робот без инструкции (за напреднали)
 • 6
 • 0
 • 3
 • 3d_rotation 0
Image for Ниво Б - "Пътешествие в Космоса" - Роботика с LEGO
 • 63
 • 3:02
 • 117
Image for Build a robot without instructions
 • 7
 • 0
 • 4
 • 3d_rotation 0
Image for Ниво A - Въведение - Роботика с LEGO
 • 142
 • 133:42
 • 187
Image for Свободно строене на робот без инструкции
 • 6
 • 0
 • 4
 • 3d_rotation 0
Image for Ниво A - Въведение - Роботика с LEGO
 • 142
 • 133:42
 • 187
Image for Ниво A - Въведение - Роботика с LEGO
 • 142
 • 133:42
 • 187
Image for Свободно строене на робот без инструкции
 • 6
 • 0
 • 4
 • 3d_rotation 0
Image for Ниво Б - "Пътешествие в Космоса" - Роботика с LEGO
 • 63
 • 3:02
 • 117
Image for Построяване на робот без инструкции (за напреднали)
 • 6
 • 0
 • 3
 • 3d_rotation 0
Image for Роботика с LEGO - Ниво 1.0 - Приключение в Космоса
 • 126
 • 123:52
 • 150
Image for Построяване на робот без инструкции (за напреднали)
 • 6
 • 0
 • 3
 • 3d_rotation 0
Image for Роботика с LEGO - Ниво 1.5 - Шпионски игри
 • 56
 • 12:47
 • 135
Image for Свободно строене на робот без инструкции
 • 6
 • 0
 • 7
 • 3d_rotation 0
Image for Ниво Д - "Транспорт" - Роботика с LEGO
 • 33
 • 1:03
 • 110
Image for Роботика с LEGO - Ниво 2.5 - Морски Пътешествия
 • 42
 • 3:52
 • 133
Image for Как да си построим собствена яхта
 • 4
 • 0
 • 6
 • 3d_rotation 1