Още за ултразвуковите вълни Pro Preview

Сензорът за разстояние работи на принципа на изпращане на ултразвукови вълни към обект. Едното "око" е предавател и изпраща ултразвукови вълни, които се отразяват в обекта и се връщат в другото "око" - приемник. 

Необходимо е да се абонирате за FLLCasts.com, за да достъпите това видео

Абонирай се

 • #944
 • 17 Aug 2018

Ултразвуковият сензор отчита времето, за което вълната е отишла и се е върнала и на нас се предоставя информацията за това, колко е разстоянието между сензора и обекта, който той вижда.

Как се случва това? Роботът подава ултразвукова вълна с позната постоянна скорост и използва формулата, че пътят е равен на скоростта по времето S=V.t. Тъй като скоростта е една и съща и тя е ясна за робота, изчислявайки времето за отиване и връщане, той е в състояние да си изчисли разстоянието сам. 

 

Ултразвуковите вълни са вълни с голяма честота, по-голяма от тази, която човек може да долови.

content picture

Ултразвукът има приложение в медицината и промишлеността.

В медицината с помощта на ултразвук могат да се визуализират меки тъкани и мускули и по този начин да се визуализират органи.

В промишлеността ултразвукът се използва за локализирането на вътрешни дефекти и нередности в продукцията.

При изпращането на ултразвукови вълни към дадено изделие, плътните части отразяват вълните, а празните части пропускат сигнала и така лесно могат да се намерят дупки и пукнатини, например в бетона на сградите.

Курсове и занятия включващи този Урок

Този Урок е използван в следните курсове и занятия.

Image for Роботика с LEGO - Ниво 1.0 - Приключение в Космоса
 • 126
 • 123:52
 • 150
Image for Ниво Б - "Пътешествие в Космоса" - Роботика с LEGO
 • 63
 • 3:02
 • 117
Image for Занятие 5 - Преминаване през лабиринт
 • 10
 • 3
 • 2
 • 3d_rotation 1
Image for Роботика с LEGO - Ниво 4.0 - Тактилна Игра за Памет
 • 59
 • 2:58
 • 200
Image for Припомнете си как се работи с ултразвуков сензор
 • 3
 • 0
 • 0
 • 3d_rotation 0