За преподавателя - Как протича занятието Pro Preview

Необходимо е да се абонирате за FLLCasts.com, за да достъпите това видео

Абонирай се

  • #1436
  • 09 Sep 2019

Маркирайте паркинг на пода с помощта на хартиено тиксо и/или картонени кутии. Учениците може да не знаят разликата между перпендикулярно и паралелно паркиране. Хубаво е да дискутирате това с тях. Допълнителната задача изисква да работят заедно цялата група и по преценка на преподавателя може да се приоритизира над основните в последните 15 минути от занятието.

Видео показващо как се паркира паралелно.

Видео показващо как се паркира перпендикулярно назад.

Тези линкове са представени на учениците по нататък в занятието. Внимавайте да не започнат да гледат други видеа.

Курсове и занятия включващи този Урок

Този Урок е използван в следните курсове и занятия.

Image for Ниво Д - "Транспорт" - Роботика с LEGO
  • 33
  • 1:03
  • 110
Image for Занятие 1 - Завиваща конструкция
  • 5
  • 4
  • 4
  • 3d_rotation 1