За преподавателя - Как протича занятието Pro Preview

Необходимо е да се абонирате за FLLCasts.com, за да достъпите това видео

Абонирай се

 • #1460
 • 12 Sep 2019

В днешното занятие позволяваме на учениците да работят на конструктивните си умения почти през цялото време на занятието.
Програмирането може да е само едно безкрайно движение на двигателя. Внимавайте всички да работят съсредоточено върху задачите си, и същевременно им дайте пространство да експериментират.

Предварително обяснете, че НЕ очаквате от учениците да решат всички задачи.

Курсове и занятия включващи този Урок

Този Урок е използван в следните курсове и занятия.

Image for Роботика с LEGO - Ниво 2.0 - Роботи в производството
 • 44
 • 15:01
 • 129
Image for Занятие 6 - Поточна линия
 • 5
 • 4
 • 10
 • 3d_rotation 2
Image for Ниво Е - "Съдействие" - Роботика с LEGO
 • 41
 • 6:39
 • 137
Image for Занятие 6 - Поточна линия
 • 5
 • 3
 • 14
 • 3d_rotation 2