Как да използваме коментари в ЛЕГО Майндстормс EV3? Pro Preview

Коментарите са важна част от всеки метод за програмиране, защото те ни позволяват да записваме и редактираме текст, който не влияе на програмата.

Необходимо е да се абонирате за FLLCasts.com, за да достъпите това видео

Абонирай се

  • #1490
  • 20 Nov 2019

След като вече разбрахте от къде и как да правим коментари, как да ги използваме правилно?

Първият и основен начин да използваме коментарите е за да описваме програмата си. Една красиво написана програма трябва да може да бъде разбрана от всеки, защо и как работи. За по-сложни програми просто е нужно да напишем допълнително описание защо и как работи някоя част.

Вторият начин е обобщение от всичко останало. Коментарите са текст или бележка и можем да ги използваме по всякакви начини подобно на реалния живот. Примерно ако правим една програма с приятелят ни Генчо, обаче той работи по нея само в понеделник, а ние само в неделя, можем да му оставяме записки в нея. Ако нещо има да се донаправи да му кажем или да обясним с текст в програмата, до къде сме стигнали.

Курсове и занятия включващи този Урок

Този Урок е използван в следните курсове и занятия.

Image for Роботика с LEGO - Ниво 4.5 Време за игра
  • 35
  • 13:40
  • 221
Image for Занятие 1 - Дърпане на въже със сензори
  • 6
  • 5
  • 28
  • 3d_rotation 1