За преподавателя: Решения на задачите за управление със жестове и вложени проверки Pro Preview

Необходимо е да се абонирате за FLLCasts.com, за да достъпите това видео

Абонирай се

 • #1620
 • 12 Jun 2020

Примерно решение на задачите в секция "Засичане на жест от ляво на дясно":

# Create your objects here. 
ev3 = EV3Brick() 

left_touch = TouchSensor(Port.S1)
right_touch = TouchSensor(Port.S2)

left_motor = Motor(Port.B)
right_motor = Motor(Port.C)

# Write your program here.
ev3.speaker.beep()

while not left_touch.pressed():
  pass 
while left_touch.pressed():
  pass 
wait(200)
if right_touch.pressed():
  left_motor.run(1000)
  right_motor.run(1000)
  wait(2000)

Примерно решение на задачата "Променете програмата си така, че робота да засича жестове от дясно на ляво.":

# Create your objects here. 
ev3 = EV3Brick() 

left_touch = TouchSensor(Port.S1) 
right_touch = TouchSensor(Port.S2) 

left_motor = Motor(Port.B) 
right_motor = Motor(Port.C) 

# Write your program here. 
ev3.speaker.beep() 

while not right_touch.pressed(): 
  pass
while right_touch.pressed(): 
  pass 
wait(200) 
if left_touch.pressed(): 
  left_motor.run(1000) 
  right_motor.run(1000) 
  wait(2000)

Примерно решение на задачите в секция "Засичане на жестове от ляво надясно":

# Create your objects here. 
ev3 = EV3Brick() 

left_touch = TouchSensor(Port.S1) 
right_touch = TouchSensor(Port.S2) 

left_motor = Motor(Port.B) 
right_motor = Motor(Port.C) 

# Write your program here. 
ev3.speaker.beep() 

while True: 
   if left_touch.pressed(): 
     while left_touch.pressed():
       pass
     wait(200)
     if right_touch.pressed(): 
       left_motor.run_angle(1000, 360, Stop.HOLD, False)
       right_motor.run_angle(1000, 360)

Примерно решение на задачата "Програмирайте още една проверка вътре в цикъла на програмата си, с помощта на която робота да проверява жестове от дясно наляво.":

# Create your objects here. 
ev3 = EV3Brick()

left_touch = TouchSensor(Port.S1)
right_touch = TouchSensor(Port.S2)

left_motor = Motor(Port.B)
right_motor = Motor(Port.C)

# Write your program here.
ev3.speaker.beep()

while True: 
  if left_touch.pressed():
    while left_touch.pressed():
      pass
     wait(200)
    if right_touch.pressed():
      left_motor.run_angle(1000, 360, Stop.HOLD, False)
      right_motor.run_angle(1000, 360)

  if right_touch.pressed():
    while right_touch.pressed():
      pass
    wait(200)
    if left_touch.pressed():
      left_motor.run_angle(1000, -360, Stop.HOLD, False)
      right_motor.run_angle(1000, -360)

Курсове и занятия включващи този Урок

Този Урок е използван в следните курсове и занятия.

Image for Python за EV3 LEGO Mindstorms - ниво 2
 • 39
 • 19:58
 • 93
Image for Занятие 3 - Tабло за управление на движението на кран
 • 3
 • 4
 • 6
 • 3d_rotation 2