За преподавателя: Управление на Python робот с дистанционно със сензори за допир Pro Preview

В днешното занятие няма нов материал за преподаване. Вместо това, от учениците се очаква да утвърдят знанията си, а от вас се очаква да обърнете внимание на тези, които са изостанали. Опитайте се да ги научите на самостоятелност, така че да не изостанат отново.

Необходимо е да се абонирате за FLLCasts.com, за да достъпите това видео

Абонирай се

 • #1621
 • 20 Jun 2020

В края на занятието, изпратете всички ученици към последната задача от секцията с допълнителни задачи.

Примерно решение на задачата "Програмирайте робота да проверява десния сензор за допир (с оператор "if" в цикъл) и да задвижва безкрайно десният мотор, когато е натиснат.":

# Create your objects here. 
ev3 = EV3Brick() 

right_touch = TouchSensor(Port.S2) 
right_motor = Motor(Port.C) 

# Write your program here. 
ev3.speaker.beep() 

while True:
  if right_touch.pressed():
    right_motor.run(1000)

Примерно решение на задачата "Програмирайте робота да задвижва безкрайно десният мотор в обратната посока, ако десният сензор за допир НЕ е натиснат.":

# Create your objects here.
ev3 = EV3Brick()

right_touch = TouchSensor(Port.S2)
right_motor = Motor(Port.C)

# Write your program here. 
ev3.speaker.beep()

while True:
  if right_touch.pressed():
    right_motor.run(1000)
  else:
    right_motor.run(-1000)

Примерно решение на задачата "Променете програмата си така, че робота да проверява левия сензор за допир и да задвижва левия мотор.":

# Create your objects here. 
ev3 = EV3Brick() 

left_touch = TouchSensor(Port.S1) 
left_motor = Motor(Port.B) 

# Write your program here. 
ev3.speaker.beep() 

while True: 
   if left_touch.pressed(): 
     left_motor.run(1000) 
   else: 
     left_motor.run(-1000)

Примерно решение на задачата "Програмирайте робота си да проверява двата сензора и да задвижва съответстващите им мотори.":

# Create your objects here. 
ev3 = EV3Brick() 

right_touch = TouchSensor(Port.S2)
left_touch = TouchSensor(Port.S1) 

right_motor = Motor(Port.C)
left_motor = Motor(Port.B)

# Write your program here. 
ev3.speaker.beep() 

while True:

   if right_touch.pressed():
     right_motor.run(1000)
   else:
     right_motor.run(-1000)

   if left_touch.pressed():  
     left_motor.run(1000)  
   else:  
     left_motor.run(-1000)

Примерно решение на задачата "Променете програмата си така, че вместо да се движи назад робота, той да спира моторите си, когато съответните им сензори за допир са отпуснати.":

# Create your objects here. 
ev3 = EV3Brick() 

right_touch = TouchSensor(Port.S2)
left_touch = TouchSensor(Port.S1) 

right_motor = Motor(Port.C)
left_motor = Motor(Port.B)

# Write your program here. 
ev3.speaker.beep() 

while True:

   if right_touch.pressed():
     right_motor.run(1000)
   else:
     right_motor.brake()

   if left_touch.pressed():  
     left_motor.run(1000)  
   else:  
     left_motor.brake()

Курсове и занятия включващи този Урок

Този Урок е използван в следните курсове и занятия.

Image for Python за EV3 LEGO Mindstorms - ниво 2
 • 39
 • 19:58
 • 93
Image for Занятие 4 - Спасителен робот с дистанционно
 • 1
 • 3
 • 12
 • 3d_rotation 1