За преподавателя: Управление за Железпопътна количка с Python Pro Preview

Необходимо е да се абонирате за FLLCasts.com, за да достъпите това видео

Абонирай се

 • #1622
 • 25 Jun 2020

Примерно решение на задaчите в секция "Задвижване":

# Create your objects here. 
ev3 = EV3Brick() 

left_touch = TouchSensor(Port.S1) 
right_touch = TouchSensor(Port.S2) 

left_motor = Motor(Port.B) 
right_motor = Motor(Port.C)

# Write your program here. 
ev3.speaker.beep() 

while not left_touch.pressed(): 
   pass 
while left_touch.pressed(): 
   pass 

while not right_touch.pressed(): 
   pass 
while right_touch.pressed(): 
   pass 

left_motor.run(100) 
right_motor.run(100)
wait(2000)

Примерно решение на задaчите в секция "Ускорение":

# Create your objects here.
ev3 = EV3Brick() 

left_touch = TouchSensor(Port.S1)
right_touch = TouchSensor(Port.S2) 

left_motor = Motor(Port.B)
right_motor = Motor(Port.C)

speed = 100

# Write your program here.
ev3.speaker.beep() 

while True:
  while not left_touch.pressed():
    pass
  while left_touch.pressed():
    pass

  while not right_touch.pressed():
    pass 
  while right_touch.pressed():
    pass 

  speed = speed + 50

  left_motor.run(speed)
  right_motor.run(speed)

Примерно решение на задaчите в секция "Забавяне":

# Create your objects here. 
ev3 = EV3Brick() 

left_touch = TouchSensor(Port.S1) 
right_touch = TouchSensor(Port.S2) 

left_motor = Motor(Port.B) 
right_motor = Motor(Port.C) 

speed = 100 

# Write your program here. 
ev3.speaker.beep() 

while True: 
  while not left_touch.pressed():
    wait(200)
     speed = speed - 5
    left_motor.run(speed)
    right_motor.run(speed)
  while left_touch.pressed():
    wait(200)
     speed = speed - 5
    left_motor.run(speed)
    right_motor.run(speed)

  while not right_touch.pressed():
    wait(200)
     speed = speed - 5
    left_motor.run(speed)
    right_motor.run(speed)
  while right_touch.pressed():
    wait(200)
    speed = speed - 5
    left_motor.run(speed)
    right_motor.run(speed)

  speed = speed + 50

Курсове и занятия включващи този Урок

Този Урок е използван в следните курсове и занятия.

Image for Python за EV3 LEGO Mindstorms - ниво 2
 • 39
 • 19:58
 • 93
Image for Занятие 5 - Железопътна количка
 • 4
 • 7
 • 3
 • 3d_rotation 1