За преподавателя: Преминаване през известен тунел с Python Pro Preview

Необходимо е да се абонирате за FLLCasts.com, за да достъпите това видео

Абонирай се

 • #1624
 • 02 Jul 2020

Тунелът може да не е напълно затворен

Картонени кутии

Възможно е да разполагате с други картонени кутии - рекламни на вашето училище; кутии от обувки; кутии от бонбони.
Единственият важен критерий е кутиите да имат страна по-висока от 20 сантиметра, за да са по-високи от роботите.

Примерни решения

Примерно решение на задачата "Програмирайте робота да се движи докато сензорът за допир бъде натиснат.":

# Create your objects here. 
ev3 = EV3Brick() 

touch = TouchSensor(Port.S1) 

left_motor = Motor(Port.B) 
right_motor = Motor(Port.C) 

# Write your program here. 
ev3.speaker.beep() 

while not touch.pressed(): 
  left_motor.run(500) 
   right_motor.run(500) 

left_motor.brake()
right_motor.brake()

Примерно решение на задачата "Програмирайте робота, след като сензора за допир е бил натиснат, да завие, като движи само един мотор назад.":

# Create your objects here. 
ev3 = EV3Brick() 

touch = TouchSensor(Port.S1) 

left_motor = Motor(Port.B) 
right_motor = Motor(Port.C) 

# Write your program here. 
ev3.speaker.beep() 

while not touch.pressed(): 
  left_motor.run(500) 
   right_motor.run(500) 

left_motor.brake()
right_motor.run_time(-700, 1000)

Примерно решение на задачата "Програмирайте робота да премине през целия лабиринт, като проверява кога трябва да завие със сензора за допир.":

# Create your objects here. 
ev3 = EV3Brick() 

touch = TouchSensor(Port.S1) 

left_motor = Motor(Port.B) 
right_motor = Motor(Port.C) 

# Write your program here. 
ev3.speaker.beep() 

# Move forward till you reach the first wall

while not touch.pressed(): 
  left_motor.run(500) 
   right_motor.run(500) 

# Turn right

left_motor.brake()
right_motor.run_time(-700, 1000)

# Move forward till you reach the second wall

while not touch.pressed(): 
  left_motor.run(500)   
  right_motor.run(500) 

# Turn left

right_motor.brake()
left_motor.run_time(-700, 1000)

# Move forward till you reach the third wall

while not touch.pressed(): 
  left_motor.run(500)
  right_motor.run(500) 

# Turn right

left_motor.brake()
right_motor.run_time(-700, 1000)

​​​​​​​# Move forward till you reach the last wall

while not touch.pressed():
  left_motor.run(500)
  right_motor.run(500) 

Курсове и занятия включващи този Урок

Този Урок е използван в следните курсове и занятия.

Image for Python за EV3 LEGO Mindstorms - ниво 2
 • 39
 • 19:58
 • 93