За преподавателя: Програмиране на автоматична прахосмукачка Pro Preview

Необходимо е да се абонирате за FLLCasts.com, за да достъпите това видео

Абонирай се

 • #1623
 • 02 Jul 2020

Примерно решение на задачата "Програмирайте робота да се движи докато сензорът за допир бъде натиснат.":

# Create your objects here.
ev3 = EV3Brick() 

touch = TouchSensor(Port.S1)

left_motor = Motor(Port.B)
right_motor = Motor(Port.C)

# Write your program here.
ev3.speaker.beep() 

left_motor.run(500) 
right_motor.run(500)

while not touch.pressed():
  pass

left_motor.brake()
right_motor.brake()

Алтернативно решение:

# Create your objects here. 
ev3 = EV3Brick() 

touch = TouchSensor(Port.S1) 

left_motor = Motor(Port.B) 
right_motor = Motor(Port.C) 

# Write your program here. 
ev3.speaker.beep()

while not touch.pressed():
  left_motor.run(500)
  right_motor.run(500)

left_motor.brake()
right_motor.brake()

Примерно решение на задачата "Програмирайте робота, след като сензорът е бил натиснат, да завие на място, вместо да спре.":

# Create your objects here. 
ev3 = EV3Brick() 

touch = TouchSensor(Port.S1) 

left_motor = Motor(Port.B) 
right_motor = Motor(Port.C) 

# Write your program here. 
ev3.speaker.beep() 

while not touch.pressed(): 
  left_motor.run(500) 
   right_motor.run(500) 

left_motor.run_time(350, 1000, Stop.HOLD, False) 
right_motor.run_time(-350, 1000)

Примерно решение на задачата "Поставете програмата си в блокче за повторение и пуснете робота да се разхожда в стаята.":

# Create your objects here. 
ev3 = EV3Brick() 

touch = TouchSensor(Port.S1) 

left_motor = Motor(Port.B) 
right_motor = Motor(Port.C) 

# Write your program here. 
ev3.speaker.beep() 

while True:
  while not touch.pressed(): 
    left_motor.run(500) 
     right_motor.run(500) 

  left_motor.run_time(350, 1000, Stop.HOLD, False) 
  right_motor.run_time(-350, 1000)

Примерно решение на задачата "Програмирайте робота си да издава звук всеки път, когато се блъсне в някое препятствие.":

# Create your objects here. 
ev3 = EV3Brick() 

touch = TouchSensor(Port.S1) 

left_motor = Motor(Port.B) 
right_motor = Motor(Port.C) 

# Write your program here. 
ev3.speaker.beep() 

while True:
  while not touch.pressed(): 
    left_motor.run(500) 
     right_motor.run(500) 

   ev3.speaker.play_file(SoundFile.BOING)
  left_motor.run_time(350, 1000, Stop.HOLD, False) 
  right_motor.run_time(-350, 1000)

Курсове и занятия включващи този Урок

Този Урок е използван в следните курсове и занятия.

Image for Python за EV3 LEGO Mindstorms - ниво 2
 • 39
 • 19:58
 • 93
Image for Занятие 6 - Aвтоматизирана прахосмукачка
 • 5
 • 4
 • 8
 • 3d_rotation 1