Програми с три или повече състояния Pro Preview

Досега създавахме програми, които имат две състояния. За тази цел използвахме блокче за условен оператор. Настройваме някакво условиe и в зависимост от резултата изпълняваме едно или друго действие. Сега ще видим, как можем да програмираме робота да дава три или повече различни реакции към заобикалящата го среда.

Необходимо е да се абонирате за FLLCasts.com, за да достъпите това видео

Абонирай се

 • #893
 • 30 Mar 2018

Нека вземем за пример следването на линия с три състояния, като използваме следните настройки:

Ако поставим само блокче за условен оператор, което сравнява дали стойността, отчетена от сензора, е по-малка от 27: 

роботът няма да знае какво да прави, ако стойността е по-голяма от 27. Ако стойността е по-малка от 27, роботът очевидно ще завие надясно. Но в случай, че стойността не е по-малка от 27, роботът трябва или да продължи напред, или да завие наляво. Ако стойността е по-малка от 37, то роботът трябва да продължи напред, но ако е по-голяма, трябва да завие наляво. Как роботът може да реши какво да прави?

По същия начин, както е взел решение да завие надясно – с друго блокче за условен оператор. Ако поставим друго блокче за условен оператор, което да сравнява стойността с 37, ще решим този проблем. Тъй като второто блокче прави сравнение, само когато първото е отчело „невярно“, когато сравняваме с 37 ще знаем, че стойността е по-голяма или равна на 27.

content picture

Използването на блокче за условен оператор, в друго блокче за условен оператор, се нарича вложено блокче за условен оператор.

Курсове и занятия включващи този Урок

Този Урок е използван в следните курсове и занятия.

Image for Instructors Remote Training
 • 136
 • 280:11
 • 156
Image for Competition programming
 • 7
 • 0
 • 8
 • 3d_rotation 1
Image for Ниво З - "Корабоплаване" - Роботика с LEGO
 • 24
 • 2:49
 • 107
Image for Занятие 6 - Улавяне на вятъра
 • 3
 • 5
 • 9
 • 3d_rotation 1
Image for Ниво Д - "Транспорт" - Роботика с LEGO
 • 33
 • 1:03
 • 110
Image for Занятие 5 - Лодка за следване на линия с 3 състояния
 • 5
 • 3
 • 8
 • 3d_rotation 1
Image for Роботика с LEGO - Ниво 2.0 - Роботи в производството
 • 44
 • 15:01
 • 129
Image for Допълнителни задачи за роботниците
 • 2
 • 1
 • 3
 • 3d_rotation 0
Image for Роботика с LEGO - Ниво 2.0 - Роботи в производството
 • 44
 • 15:01
 • 129
Image for Занятие 5 - Робо-Кола
 • 6
 • 4
 • 11
 • 3d_rotation 1
Image for Роботика с LEGO - Ниво 2.5 - Морски Пътешествия
 • 42
 • 3:52
 • 133
Image for Занятие 5 - Яхта
 • 7
 • 3
 • 10
 • 3d_rotation 0
Image for Роботика с LEGO - Ниво 2.5 - Морски Пътешествия
 • 42
 • 3:52
 • 133
Image for Занятие 6 - Улавяне на вятъра
 • 4
 • 5
 • 11
 • 3d_rotation 1
Image for Stay @ Home SPIKE Prime Course
 • 4
 • 0:33
 • 27