Програми за сканиране с наблюдателница

Това е втората програма за Наблюдателница, охранителен робот, построен с LEGO Mindstorms EV3. Тези програми имат за цел да надградят функциите за защита, които роботът предлага, и да го върнат в първоначалното му състояние след употреба. Можете да намерите първата програма за този робот тук.

Download
  • #l9gw8k
  • 15 Mar 2019

Курсове и занятия включващи този Програма

Този Програма е използван в следните курсове и занятия.

Image for Роботика с LEGO - Ниво 3.0 - Сигурност и охранителни системи
  • 50
  • 1:03
  • 213
Image for Занятие 5 - Радар за бегълци
  • 4
  • 6
  • 10
  • 3d_rotation 0