За преподавателя - Решения на задачите със сензор за допир Pro Preview

Необходимо е да се абонирате за FLLCasts.com, за да достъпите това видео

Абонирай се

 • #1618
 • 04 Jun 2020
# Write your program here.
ev3.speaker.play_file(SoundFile.ACTIVATE)
# Write your program here.
ev3.speaker.play_file(SoundFile.ACTIVATE)

if True:
  ev3.speaker.play_file(SoundFile.YES)
 
# Write your program here. 
ev3.speaker.play_file(SoundFile.ACTIVATE) 

if False: 
   ev3.speaker.play_file(SoundFile.YES)

ev3.speaker.play_file(SoundFile.STOP)
 
# Create your objects here. 
ev3 = EV3Brick() 
touch = TouchSensor(Port.S1) 

# Write your program here.
ev3.speaker.play_file(SoundFile.ACTIVATE)

if touch.pressed():
 ev3.speaker.play_file(SoundFile.GOOD_JOB)

ev3.speaker.play_file(SoundFile.STOP)

Примерно решение на задача "Програмирайте робота да провери дали вратата е затворена и ако е така, да провери дали вторият сензор за допир е натиснат. Ако и двата сензора за допир са натиснати, нека робота възпроизведе звуковия файл "DETECTED".":

# Create your objects here. 
ev3 = EV3Brick()
door_sensor = TouchSensor(Port.S1)
ground_sensor = TouchSensor(Port.S2)

# Write your program here. 
ev3.speaker.play_file(SoundFile.ACTIVATE) 

if door_sensor.pressed():
   if ground_sensor.pressed():
     ev3.speaker.play_file(SoundFile.DETECTED) 

ev3.speaker.play_file(SoundFile.STOP)

Курсове и занятия включващи този Урок

Този Урок е използван в следните курсове и занятия.

Image for Python за EV3 LEGO Mindstorms - ниво 2
 • 39
 • 19:58
 • 93
Image for Занятие 1 - Охранителна система
 • 5
 • 5
 • 10
 • 3d_rotation 1