За преподавателя: Ясно изкажете очакванията си от учениците Pro Preview

Когато работите с ученици е важно да предадете очакванията си от тях в самото начало на курс.

 • #321
 • 09 Jan 2017
 • 1:25

Нашите очаквания от учениците в групата

Ето част от нещата, които очаваме да се случват в една група по роботика:

 • Учениците трябва да са инициативни и да задават въпроси;
 • Учениците сами отбелязват началото и края на задачите си;
 • Учениците имат свободата да експериментират с роботите;
 • Учениците работят заедно по двойки и споделят задачите си честно и по равно;
 • Учениците четат уроците си и гледат клиповете преди да дойдат на занятие.

Трябва много ясно да изкажете и да разкажете тези очаквания в началото на първия урок от курса. По този начин ще е много лесно и за учениците, които ще знаят, какви са границите им на поведение и няма да има нужда да ги изследват.
Когато някой ученик не се държи, както се очаква от него, преподавателят трябва да му припомни очакванията и правилата в занятия.

English

The second most important thing when starting this course with a group of students is to set the expectations from the students and from you. And the way this course is structured is that it depends on the fact the students are working asking questions, that they take the initiative, they mark their tasks, that they try to experiment, they show you the program. So this is a whole process and you should discuss this further with the students. What do you expect them as you are doing the course. And these expectations should be set at the beginning. It's very very important.

A few examples for the expectations. We in the groups expect the students to ask questions. We expect them to work as a team. And we expect them to know that they must read and get familiar with the class before they come to class. And there are just 3 examples of some of the expectations that we set to the students. You might also have other expectations and try to make them clear at the beginning of the course.

Курсове и занятия включващи този Урок

Този Урок е използван в следните курсове и занятия.

Image for EV3 Phi. Introduction to robotics with LEGO Mindstorms
 • 92
 • 220:20
 • 36
Image for Build community in the classroom
 • 4
 • 0
 • 1
 • 3d_rotation 0
Image for Роботика с LEGO - Ниво 1.0 - Приключение в Космоса
 • 126
 • 123:52
 • 150
Image for Забавното ниво - въведение в LEGO роботиката чрез игри
 • 50
 • 58:06
 • 32
Image for Занятие 1 - Въведение
 • 35
 • 0
 • 7
 • 3d_rotation 1
Image for Ниво A - Въведение - Роботика с LEGO
 • 140
 • 124:57
 • 187
Image for Запознаване с учебния процес
 • 8
 • 0
 • 2
 • 3d_rotation 0
Image for Python за EV3 LEGO Mindstorms - ниво 1
 • 74
 • 28:18
 • 113