Поздравете непознат с робота. Въведение в задачата

В това занятие ще програмираме робота да показва емоции!

 • #388
 • 21 Apr 2017
 • 0:31

Могат ли роботите да изпитват чувства?

През повечето време не, но ще се научим как да анимираме нашите роботи, така че да изглеждат 'като живи'.

English

Do robots have emotions? And can they speak? This is a very common question in robotics and in this module we'll start using this Lego Mindstorms EV3 Robot for displaying emotions and speaking. The goal of this module is to greet a stranger. We'll program the robot to greet a stranger.

Курсове и занятия включващи този Урок

Този Урок е използван в следните курсове и занятия.

Image for EV3 Phi. Introduction to robotics with LEGO Mindstorms
 • 92
 • 220:20
 • 36
Image for Ниво A - Въведение - Роботика с LEGO
 • 142
 • 133:42
 • 187
Image for Занятие 3 - Поздрав към Извънземно
 • 12
 • 3
 • 5
 • 3d_rotation 2