Задача: Не бъдете груби, изчакайте малко.

Едновременно използване на блокчетата за дисплей, звук, изчакване и движение.

 • #396
 • 28 Apr 2017
 • 0:45

Задача

Учтиво е да изчакате отговор от човека, когото току що сте поздравили.

Идете при непознатия, поздравете го, изчакайте неговия отговор, кажете довиждане и се оттеглете. Използвайте всички блокчета, с които вече сте се запознали.

Опитайте сами да откриете как да накарате робота да изчака малко преди да се оттегли.

След 5 минути разгледайте отново видеата и вижте как го правим ние.

English

Your task now is the following. Not only put on the smiley face but put on a smiley face, move forward, wait for a second then greet the stranger with hello, wait for a second then greet or tell the stranger 'Bye' and then return back. Again, put on a smiley face, move forward, say 'Hello', wait for a second, say 'Bye', return back. Try to implement this task.

Курсове и занятия включващи този Урок

Този Урок е използван в следните курсове и занятия.

Image for EV3 Phi. Introduction to robotics with LEGO Mindstorms
Course icon fllcasts
 • 92
 • 220:20
 • 36
Image for Роботика с LEGO - ниво А1
Course icon fllcasts
 • 113
 • 125:47
 • 55
Image for Ниво A - Въведение - Роботика с LEGO
Course icon fllcasts
 • 139
 • 121:55
 • 187
Image for Занятие 3 - Поздрав към Извънземно
Lesson icon fllcasts
 • 12
 • 3
 • 5
 • 3d_rotation 1