В момента ресурсът е наличен само на английски

Importance of the construction balance on the LEGO Mindstorms robot movement Pro Preview

The balance of the construction of the robot has a great influence on how it will move. This is especially true if you would like to move in a straight line. If the robot is slightly heavier on the right it will move to the right. Here we have two robots - a Five Minute robot and a Box Robot and we will discuss the differences in the constructions and why the box robot is much better than the Five Minute even though it is using the same parts. 

  • #648
  • 09 Jan 2018
  • 2:28

Петминутен робот (Five Minute bot)

Инструкции за LEGO Mindstorms EV3 робот, който наричаме петминутен, понеже може да се построи за пет минути.

Внимание: Ако роботът не завива еднакво заради пода, променете конструкцията така че стоманеното топче да е по-назад. По този начин центърът на тежестта ще бъде разпределен към гумите и роботът ще завива по-добре.

ЛЕГО „Box“ робот 3 – с три сензора за светлина и един сензор за ускорение

Това е истински състезателен робот с три сензора за светлина и един сензор за ускорение.

English

The balance of the construction of the robot has a great influence of how it will move. This is especially true if you would like to move in a straight line. If, for example, the robot is slightly heavier to the right or to the left, it will move respectively to the right or to the left. We have here two robots - a Five Minute Bot and a Box Robot. And I would like to discuss the differences in the constructions and why the Box Robot is much better that the Five Minute event though it is using the same parts. First, let's start with an experiment. We have this Five Minute Bot and let's put something heavy on it's left side. The question is: Would the robot move to the left - this is my left or would it move to the right if we have another brick placed right here on the left side?

As you saw with the experiment - when we have something heavy on the left side of the robot, the robot moves to the right and this is because of the traction of the wheels because when we have something heavy on the left side there is more traction between the wheel and the surface. So, it is very important to have a well balanced construction. An example for a well balanced construction is the Box Robot and if you've built this robot, you know that it's well balanced because it has part of the weight on the front, more of the weight at the back and this is because we want to have attachments on the front and when we have the attachments, it will make the robot very well balanced. And it also has a couple of wheels at the bottom - something that we'll discuss in the next video. So, example for a well balanced construction is the Box Robot. For the Five Minute Bot again, when we have something on the left, it moves slightly to the right because there is more traction between the wheel and the surface. And this opens up the subject of wheels - something that is worth discussing in the next video.

Курсове и занятия включващи този Урок

Този Урок е използван в следните курсове и занятия.

Image for Moving Straight with LEGO Mindstorms EV3 robots
  • 24
  • 102:09
  • 3
Image for Understanding the issues with moving straight
  • 6
  • 0
  • 0
  • 3d_rotation 2