Примерно решение на задачите в занятие 1 от курс 4.0

Тази програма представлява много базова версия на играта предназначена за робот EV3 Кинетична игра за памет. За целта, робота трябва да има два модула със сензори за допир, прикачени към порт 1 и порт 2. Останалите модули не са необходими за тази програма.

 

How to open?

Programs with extension *.ev3 could be opened EV3 Lab Software sometimes referred to as EV3-G. It could be found throught the EV3 Lab Software section on the LEGO Website.

Download
 • #3jr1tf
 • 01 Sep 2019

Курсове и занятия включващи този Програма

Този Програма е използван в следните курсове и занятия.

Image for Роботика с LEGO - Ниво 4.0 - Тактилна Игра за Памет
 • 59
 • 2:58
 • 200
Image for Занятие 1 - Игра с натискане
 • 5
 • 10
 • 6
 • 3d_rotation 2
Image for Роботика с LEGO - Ниво 4.0 - Тактилна Игра за Памет
 • 59
 • 2:58
 • 200
Image for Занятие 2 - Игра с лост
 • 3
 • 11
 • 10
 • 3d_rotation 3