Примерно решение на задачите в занятие 2 от курс 4.0

Тази програма представлява базова версия на играта предназначена за робот EV3 Кинетична игра за памет. За целта, робота трябва да има един модула със сензори за допир, прикачени към порт 1 и един лостов модул прикачен за порт B. Останалите модули не са необходими за тази програма.

i18n: Download
 • #dh572t
 • 01 Oct 2019

Курсове и занятия включващи този Програма

Този Програма е използван в следните курсове и занятия.

Image for Роботика с LEGO - Ниво 4.0 - Тактилна Игра за Памет
 • 59
 • 2:58
 • 200
Image for Занятие 2 - Игра с лост
 • 3
 • 11
 • 10
 • 3d_rotation 3
Image for Роботика с LEGO - Ниво 4.0 - Тактилна Игра за Памет
 • 59
 • 2:58
 • 200
Image for Занятие 3 - Игра с разклащане и Собствени картинки
 • 7
 • 4
 • 8
 • 3d_rotation 6