Примерно решение на задачите в занятие 6 от курс 4.5

Тази програма представлява примерното решение на задачите в занятие 6 от курс 4.5. Тя надгражда над програмата "Примерно решение на задачите в занятие 5 от курс 4.5" като добавя условия за спазване на аритметичния ред на операции и генериране на постижими резултата. За да работи коректно, от робота се очаква да има прикачен среден мотор към порт А и сензор за допир прикачен към порт 1.

How to open?

Programs with extension *.ev3 could be opened EV3 Lab Software sometimes referred to as EV3-G. It could be found throught the EV3 Lab Software section on the LEGO Website.

Download
  • #x4wka7
  • 15 Jan 2020

Курсове и занятия включващи този Програма

Този Програма е използван в следните курсове и занятия.

Image for Роботика с LEGO - Ниво 4.5 Време за игра
  • 35
  • 13:40
  • 221
Image for Занятие 6 - Телевизионно шоу: "Създаване и отгатване на задачи за напреднали"
  • 3
  • 8
  • 6
  • 3d_rotation 1