Примерно решение на задачите в занятие 6 от курс 4.0

Тази програма представлява базова версия на играта предназначена за робот EV3 Тактилна игра за памет. За целта, робота трябва да има един ултразвуков модул прикачени към порт 4, един модул за цветове прикачен за порт 3 и един модул със среден мотор прикачен за порт А. Останалите модули не са необходими за тази програма.

Download
 • #jwm8l1
 • 21 Nov 2019

Курсове и занятия включващи този Програма

Този Програма е използван в следните курсове и занятия.

Image for Роботика с LEGO - Ниво 4.0 - Тактилна Игра за Памет
 • 59
 • 2:58
 • 200
Image for Роботика с LEGO - Ниво 4.0 - Тактилна Игра за Памет
 • 59
 • 2:58
 • 200
Image for Занятие 6 - Записване на резултат
 • 4
 • 7
 • 8
 • 3d_rotation 4