Примерно решение на задачите в занятие 3 от курс 4.5

Тази програма превръща обикновения LEGO контролер в игра на реакции, която може да се играе от двама до четерима играчи. За да можете да играете тази игра, трябва да имате сензори за допир свързани за робота. Когато играта започне, робота ще започне да възпроизвежда произволни звуци с цел да ви обърка и изведнъж ще извика "GO". Първият играч, който натисне сензора си за допир първи ще бъде обявен за победител. Ако робота успее да ви обърка и натиснете сензора си за допир преди сигнала "GO", той ще спре да следи сензора ви и няма да можете да спечелите.

i18n: Download
  • #bhmv14
  • 01 Dec 2019

Курсове и занятия включващи този Програма

Този Програма е използван в следните курсове и занятия.

Image for Роботика с LEGO - Ниво 4.5 Време за игра
  • 35
  • 13:40
  • 221
Image for Занятие 3 - Игра на реакции
  • 4
  • 9
  • 10
  • 3d_rotation 0