За преподавателя - Как протича занятието Pro Preview

Необходимо е да се абонирате за FLLCasts.com, за да достъпите това видео

Абонирай се

  • #1477
  • 18 Oct 2019

Когато достигнете до "Как да си изтеглим текстов файл от EV3 контролера.", съберете групата и им демонстрирайте как се теглят и отварят текстови файлове. Тази демонстрация ще се получи най-полезно за учениците ако вие създадете текстовия файл пред тях. Уверете се, че във вашия файл има няколко реда текст и че учениците знаят какви са. Може да използвате друг текстов редактор, ако желаете да покажете, че Notepad не е единствената програма, която чете текстовите файлове на EV3 (препоръчваме Notepad ++).

Примерно решение на задачата "Препрограмирайте собственото блокче за подсказващия модул, така че да издава звук "Analyze" за стойност 1.":

content picture

Примерно решение на задачата "След като ви е засякъл робота, го програмирайте да издаде звук "Detected" и след това да изчака ултразвуковия сензор да засече нещо на повече от 10 см разстояние, преди да провери дали играча е активирал правилния модул.":

content picture

Примерно решение на задачата "Програмирайте робота да напише думата "Hello" в текстов файл с името "Greeting", след което да го прочете и да покаже какво има в него на екрана за 3 секунди.":

content picture

Примерно решение на задачата "Препрограмирайте робота да напише думата "student" в текстов файл "Greeting", след което да го прочете и да покаже какво има в него на екрана за 3 секунди. Каква думичка получихте на екрана?":

content picture

Примерно решение на задачата "Програмирайте робота да покаже първата дума от файла "Greeting" на екрана за 3 секунди и после да покаже втората дума от файла "Greeting" на екрана за 3 секунди.":

content picture

Примерно решение на задачата "Добавете още едно блокче за текстови файлове в режим "Close" след като покажете първата дума на екрана, но преди да покажете втората дума. Какво се изписва на екрана?":

content picture

Примерно решение на задачата "Препрограмирайте робота да изтрие файла "Greeting" и да напише думата "Ahoy pirate" в нов текстов файл "Greeting", след което да го прочете и да покаже какво има в него на екрана за 3 секунди. Каква думичка получихте на екрана?":

content picture

Примерно решение на задачите в секция "Използвайте текстов файл в генериращия модул на програмата":content picture

Примерно решение на задачите в секция "Използвайте текстов файл в подсказващия модул на програмата":content picture

Примерно решение на задачите в секция "Използвайте текстов файл в проверяващия модул на програмата":content picture

Краен вид на програмата:content picture

Курсове и занятия включващи този Урок

Този Урок е използван в следните курсове и занятия.

Image for Роботика с LEGO - Ниво 4.0 - Тактилна Игра за Памет
  • 59
  • 2:58
  • 200
Image for Занятие 4 - Игра със захлупване и работа с файлове
  • 3
  • 5
  • 8
  • 3d_rotation 4