Как се поставят коментари в кода Pro Preview

Когато пишем код, той ни е кристално ясно какво прави, но това няма да е така след няколко месеца, когато се наложи да го променим. Затова е добре да поставяме коментари в кода си, в които да обясняваме за какво служат различните части от кода.

Необходимо е да се абонирате за FLLCasts.com, за да достъпите това видео

Абонирай се

  • #1638
  • 27 Jul 2020

Има два начина, по които можем да въведем коментар.

Коментар от един ред

Коментар заемащ един ред може да бъде написан след знака "#":

# Comment

Ако коментарът служи за обяснение на използвана команда, той може да се постави непосредствено след командата:

ev3.speaker.play_file(SoundFile.BOING) # Plays the sound "BOING"

Коментар от няколко реда

Ако желаем да използваме повече от един ред за коментар, може да го поставим между три двойни кавички:

"""
Comment
Comment
Comment
"""

Първите три двойни кавички отбелязват началото на коментара. Ако в кода няма още три двойни кавички, които да отбележат края на коментара, програмата ще третира остатъка от кода като коментар и няма да изпълни командите в него.

Много програмисти маркират части от кода си като коментари, когато искат временно да изключат различни части от него без да го трият.

Курсове и занятия включващи този Урок

Този Урок е използван в следните курсове и занятия.

Image for Python за EV3 LEGO Mindstorms - ниво 2
  • 39
  • 19:58
  • 93