Темата днес: Движение напред на точно определено разстояние

Програмирайте робота да се придвижи 50 см напред.

 • #371
 • 04 Feb 2017
 • 0:59

Вашата първа програма

На пода ще има две линии - една за начало и една за край. Двете линии са на разстояние 50 см една от друга.

Направете няколко опита с робота си, докато откриете настройките, при които той изминава зададеното разстояние.

Целта е да експериментирате със софтуера. След като сте направили няколко опита, ще ви покажем как ние решаваме задачата.

English

Let's set the next task for the robot. Mark the starting position of the robot with an electrical tape or with some kind of a pencil or if you're on the floor just mark the starting position. And try to make the robot move exactly 50 cm if you are in a metric system. Or 20 in if you're in an imperial system. So, try to make the robot move exactly this distance. Take a measuring tape and measure it. So that you know the exact distance. Experiment with the block, run a few programs, try the different options in the software and make the robot move exactly 50 cm. Which is something like this. So, from here to here.

Курсове и занятия включващи този Урок

Този Урок е използван в следните курсове и занятия.

Image for EV3 Phi. Introduction to robotics with LEGO Mindstorms
 • 92
 • 220:20
 • 36
Image for First challenge - Yo Yo task
 • 14
 • 0
 • 4
 • 3d_rotation 0
Image for Забавното ниво - въведение в LEGO роботиката чрез игри
 • 50
 • 58:06
 • 32
Image for Занятие 1 - Въведение
 • 35
 • 0
 • 7
 • 3d_rotation 1
Image for Забавното ниво - въведение в LEGO роботиката чрез игри
 • 50
 • 58:06
 • 32
Image for Занятие 1 - Въведение
 • 35
 • 0
 • 7
 • 3d_rotation 1
Image for Ниво A - Въведение - Роботика с LEGO
 • 142
 • 133:42
 • 187
Image for Занятие 1 - Движение напред
 • 12
 • 5
 • 8
 • 3d_rotation 1