За преподавателя: Как да давате задачи за движение Pro Preview

Какво трябва да знае всеки преподавател, когато дава задачи на ученици.

 • #372
 • 04 Feb 2017
 • 2:39

Отбелязвайте ясно мястото за пускане на роботите

Винаги маркирайте началната и крайната точка на трасето, за да е ясно на учениците.
Ако имате под на плочки, използвайте няколко плочки дължина, която роботът трябва да премине. Ако подът ви е на паркет, използвайте няколко дъски разстояние.

Учениците забравят къде точно са началото и краят на трасето и преподавателят трябва да ги отбелязва на пода.

Управлявайте редуването на учениците

Използвайте само една зона за пускания на роботи за група от 10-12 ученика и ги научете да се чакат на опашка и да се редуват.

Кога задачата е решена

Задачата да се придвижат на 50 см е примерна. Изберете сами на какво разстояние трябва да се придвижат роботите и дори може да го изберете заедно с учениците. Всяко разстояние ще свърши добра работа, особено ако е натоварено със смисъл за групата.
Пример за разстояние със смисъл е ръстът на някой ученик: "Нека роботът се придвижи толкова сантиметра, колкото си висок ти".

Бъдете взискателни към решението на задачата

Трябва да прецените кога задачата се брои за решена. Дали 42 см е приемливо решение. А 49 см? Дали 55 см също се брои за вярно?
Преценете и научете учениците си на точност и на това, че преподавателят им има критерии за правилно решена задача.

Също така, много е важно да окуражавате учениците си да опитват отново и отново.

English

It's important to mention a few notes for the teacher when implementing this task for moving exactly 50 cm in a group of students. And there are some very important things that you should know.

Three things for the teacher. When doing this task and the task is to move exactly 50 cm or 20 in with the robot you should always clearly mark the starting position. You can use an electrical tape and just mark the starting position. If you're doing this task on the floor and on the floor there might be some natural markers like different tiles for example, it's again a good idea to mark the starting position with an electrical tape. Then, after you have the starting position for each 8-10 students in your group you should have one base. So, if you have 20 students in a group just mark two starting positions and you can have two bases. And third, try to teach the students to take turns when starting the robot. So, they are taking the robot, moving it, programming it with the computer, returning it back to base and starting. And they should learn to take turns when doing this task. And you can then see and try to be stricter about the exact distance. So, if the task is to move 20 in or 50 cm and the robot moves like 18 in or 45 cm that's not a completed task. But if it moves 49.8 cm probably that's okay. So, you can consider this as solved challenge, a completed task. Again, the distance doesn't matter. You can set the distance to a meter or 40 cm, or you can try to make it funnier like 77.7 cm or 44.4 in or something of that sort. So, you can play with the numbers. But try to be a little bit stricter and give the students some time to experiment with the robot.

Курсове и занятия включващи този Урок

Този Урок е използван в следните курсове и занятия.

Image for Роботика с LEGO - Ниво 1.0 - Приключение в Космоса
 • 126
 • 123:52
 • 150
Image for Занятие 1 - Движение като Йо-Йо
 • 19
 • 4
 • 9
 • 3d_rotation 1
Image for Забавното ниво - въведение в LEGO роботиката чрез игри
 • 50
 • 58:06
 • 32
Image for Занятие 1 - Въведение
 • 35
 • 0
 • 7
 • 3d_rotation 1
Image for EV3 Phi. Introduction to robotics with LEGO Mindstorms
 • 92
 • 220:20
 • 36
Image for First challenge - Yo Yo task
 • 14
 • 0
 • 4
 • 3d_rotation 0
Image for Ниво A - Въведение - Роботика с LEGO
 • 140
 • 124:57
 • 187
Image for Занятие 1 - Движение напред
 • 12
 • 5
 • 8
 • 3d_rotation 1
Image for Python за EV3 LEGO Mindstorms - ниво 1
 • 74
 • 28:18
 • 113
Image for Занятие 1 - Сервитьор
 • 14
 • 4
 • 6
 • 3d_rotation 1