ЛЕГО Съединител Pro Preview

Съединителят е механично устройство, което предава или не предава въртеливо движение. Днес ще видим как можем да конструираме такъв елемент, като използваме ЛЕГО.

Необходимо е да се абонирате за FLLCasts.com, за да достъпите това видео

Абонирай се

 • #908
 • 30 Jul 2018
 • 0:17

Магията се случва благодарение на следните части от серията ЛЕГО Техник:

Първо, имаме зъбно колело, което е доста по-различно от останалите зъбни колела. Забележете, че отворът по средата на зъбното колело не прилича на плюс, а е кръг.

В резултат на това, зъбното колело не се върти, когато оста, към която е прикрепено колелото, се върти.

Ако погледнем вътрешната страна на зъбното колело, ще видим, че там има четири ръбчета.

Това позволява да сложим зъбното колело върху тази част:

Тя също има четири ръбчета и когато се върти, зъбното колело върху нея също се върти.

Ако разгледаме тази част по-подробно, ще видим, че отворът по средата не е типичен за ос.

Обикновено тази част се използва заедно с:

Те се закрепят една за друга и се зацепват по перфектен начин. И така, ако имаме следната конструкция и завъртим оста, червеният задвижващ пръстен също ще се върти. Ако задвижващият пръстен и зъбното колело не са закрепени едно за друго, завъртането на оста няма да доведе до завъртане на зъбното колело.

Но, ако леко променим конструкцията:

завъртайки оста, зъбното колело също ще се върти.

Всъщност, това е механизмът на съединителя. Когато задвижващият пръстен и зъбното колело са зацепени, движението на мотора се предава към края на системата. Ако не са зацепени, движението на мотора не се предава нататък. 

Накрая, имаме и тази част:

Тя се използва за свързване и освобождаване на съединителя. Това може да се постигне по следния начин:

Катапултът е перфектен пример за съединител. Когато съединителят зацепва, моторът спира да се движи и държи брика горе, а товара долу. Когато съединителят е отпуснат, няма какво да държи брика горе. Благодарение на теглото си, брикът се спуска надолу и катапултът стреля. Много е просто, нали :)

Катапулт без долна рамка, построен от ЛЕГО Mindstorms EV3

Инструкции за построяване на Катапулт от ЛЕГО Mindstorms EV3. Роботът има мотор, съединител, с който ръчно се контролира кога катапултът да стреля, и сензор за допир, който позволява автоматично зареждане. Долната рамка е махната, което означава, че роботът няма да може да се върти. В същото време обаче без нея катапултът става достатъчно малък, за да може да се построи по време на занятие.

Курсове и занятия включващи този Урок

Този Урок е използван в следните курсове и занятия.

Image for Instructors Remote Training
 • 136
 • 280:11
 • 156
Image for Threads and Multi-threading
 • 5
 • 1
 • 9
 • 3d_rotation 1
Image for Ниво Г - "Военни Технологии" - Роботика с LEGO
 • 37
 • 6:37
 • 111